Falayna Say

En Falayna Say behandling tar bare ca 10 minutter og kan lett integreres med annen behandling som f.eks. Marayana Sayi.

Den nye fjernbehandlingen Falayna Say i Rainbow Reiki 2. grad er på den ene siden et høyt utviklet brukergrensesnitt for Usui-Reiki og Rainbow Reiki fjernbehandling inkludert de Lemurianske mantraene og symbolene.

På den andre siden tilbyr Falayna Say nye spirituelle energikvaliteter og forbindelser til spirituelle kraftkilder og lysvesen for healing som kan beskrives med det Lemurianske ordet «Sourán Cala Say» som betyr «Kilden for Moder Jords healing av den individuelle sjel sitt sjelelys». Hvert av mantraene er en dør til en av Great Goddess (Moder Jords) engler og en av Great God’s engler som helbreder mottakeren av Falayna Say gjennom denne døren og samtidig hjelper til med personlighetsutviklingen til mottakeren.

Om den som utøver Falayna Say er innviet i andre Rainbow Reiki metoder som for eksempel Rainbow Reiki Body of Light, RR Astroterapi, RR Professional Practitioner 1 & 2 osv. vil alle verktøyene som er tilknyttet disse metodene bli benyttet automatisk under en Falayna Say behandling.

Sjelelyset til et vesen er kraftutstrålingen fra sjelen til vesenet det står i kontakt med i den fysiske verdenen (for eksempel et menneske). Funksjonene til sjelelyset står i nær forbindelse med de fire kraftstrømmene til de spirituelle Elementene (Ild, Vann, Jord og Luft) som kommer fra de Hellige Bergene til et vesen og som er beskyttet av Drageenglene som igjen står i nær resonans med chakrakjernene og lyskroppen til et vesen.1 De Hellige Bergene til et vesen er den spirituelle strukturen som setter opp identiteten til en sjel i den materielle verden på tvers av inkarnasjonssyklusene.

Falayna Say er et meget kraftfullt alternativ til den vanlige fjernbehandlingen i tradisjonell Usui Reiki men er ikke ment til å erstatte denne i alle tilfeller.

Falayna Say er den helbredende kjærligheten til Moder Jord.