Skrevet av Yasmine Gómez-Salazar

Og hvordan kan det hjelpe deg?

Definisjonen i wikipedia er at «det er en form for gruppeterapi som tar utgangspunkt i dynamikken blant familiemedlemmer»

Men dette er bare en brøk del av svaret. Terapiformen kan brukes i en rekke situasjoner og ikke bare Familie medlemmer, det kan blant annet benyttes i forhold til: jobb, parforhold, foreldre/barn, kolleger, sykdom, husdyr, chakra og planetene i horoskopet og mye mer.

Terapi er individuelt men foregår i gruppe hvis klienten ønsker det. Ønskes ikke arbeid i gruppe, kan familie oppstilling løses med andre teknikker.

Intensjonen er at klienten (den som har bestilt konstellasjon) kan observere dynamikken i sin situasjon ved å se det uten fra.

I tillegg alle de som deltar i konstellasjonen vil ofte også kjenne seg igjen i situasjon og temaet som tas opp. Noe som gir en bedre forståelse for deltagerne, statister og observatører i sitt egen liv.

Konstellasjon kan vare 1-2 timer men, det kreves en del forberedelser på forhånd og dette kan ta tid, siden terapeuten bruker flere verktøy for å få et innblikk i klienten situasjon.

Det er vanlig å beregne ca. 5 timers arbeidstid inklusiv konstellasjon. Forbereselser gjøres noen dager for konstelasjonen.

Hva skjer egentlig under konstellasjon?

Si at vi tar utgangspunkt i at Klienten har et ønske om å jobbe med relasjoner i sin familie. Da velger han/henne personer (kalt statister) som representere klienten og de eventuelle familie medlemmer som er involvert i tema som jobbes med, uavhengig av om det er i live eller ei.

Konstellasjon utspiller seg som en slags rollespill uten manus. Deltagerne jobber ut ifra hva det føler der og da.

Erfaring viser at statistene opplever følelser og tanker det ikke kan forklare men som Klienten kjenner igjen i.

Dette gir mulighet til klienten å observere sitt eget situasjon fra en fugleperspektiv, siden klienten ikke deltar i selve oppstilling.

Det som utspiller seg under konstellasjonen er ikke 1 til 1 riktig, men gir en ny forståelse på situasjonen og hvordan dynamikken mellom familie medlemmer foregår.

Som sjaman bruker vi flere healings metoder for å sette fri eventuelle energier som sitter fast eller for å harmonisere vanskelig relasjoner eller situasjoner.

Oppfølging med en coaching samtale skjer ca. 2 uker etter oppstilling.

Hvordan kan dette hjelpe deg?
Som nevnt til å begynne med kan en sjamanistisk familiekonstellasjon brukes i diverse temaer. En av det viktig områder jeg har brukte det på er tilgivelsen og stress. Med enorm resultat.

Familie Konstelasjoner i vår tradisjon, har blitt videre utviklet av Grand master og linjebæer fra White Feather Shamanic school og Rainbow Reiki Walter Luebek.

Dette er en spennende behandlingsmåte som gir målbare resultat. Så, hvis du har problemer i en eller flere av disse området i ditt liv, eller har flere spørsmål om denne type behandling, kan du ta kontakt på post.helhetsterapi@gmail.com